Kjøp – bøker


‘Cybjørg 2.0 Next Level’ (2022)

Må du være en helt for å være en god venn?
Cybjørg 2.0 Next level handler om identitet og kulhet, vennskap og gaming, gamle nemesiser og nye heltedåder – og hva som skal til for å redde noen som har blitt firkantet!


‘Cybjørg’ (2021)

Hvordan redde verden når du må lade hver tredje dag?
Cybjørg er en humoristisk historie om vanlighet og annerledeshet, om mystiske dataprogram og håpløse foreldre – og om skumle skurker og ekte helter.